Giđđamárkka Vårmarked

Guokte beaivve: geassemánu 2. ja 3. b.  / To dager: 2. og 3. juni 2018 

Áigi/Tid: 11.00-15.00

Beassi GiđđaMárkka

Gálvomárkanat ja lonuhusgávpi. Kafeá - Mállásat- Čájáhusat. DáiddaKafeá - dáidda- ja duodjegávpečájáhusat, 

Oapmegálvomárkka - márkaniin maiddái lonuhusgávpi, gos nuppiiguin lonuhat gálvvu. Vuovdit káfe, váffeliid ja mállásiid.

Máksu 150 kr guovtti beaivvis.
Jos háliidat vuovdit iežat buktagiid/gálvvu, de gulahala suinna: Brita Kåven, tel. 90706276.  

Beassi VårMarked 
Delta i bruktmarked /byttemarked. Kafe - Middag - Utstillinger. KunstKafe, salgsutstillinger av kunst og duodji. 

Salg av Brukt & Kunst - også byttehandel på markedet, der du bytter varer med andre. Salg av kaffe, vafler og middag.

Standleie 150 kr for to dager. 
Om du vil selge egne produkter/varer, kontakt Brita Kåven, tel. 90706276. 

Bures boahtin! Velkommen!

Facebook-doalut/-arr

Beassi ArtCafe, Marked, Kunstutstilling

Kl. 12-18: Tors-fre 22.-23.mars, man-tirs 26.-27. mars, fre-lør 30.-31.mars og 01.-02.april (1. og 2. påskedag).

NB! Mandag 26. mars kl. 14-18.

  • Salg av varer produsert i Russland
  • Billedkunst, duodji, Karasjok årbok, bøker mm.
  • Kort og -plakater med motiv: sámegákti og -lue.
  • Utstilling med lokale kunstnere:
    • Astrid Johnskareng -sandrelieff
    • Rolf Josefsen - foto,akryl
  • Kafe, salg av kaffe og vafler

Kontaktperson: Brita Kåven, tel. 90706276, brita@intraport.biz

Facebook-arrangement her 

Girjealmmuheapmi/ Bokpresentasjon

Gaskavahku 28.03.18 ti. 14-15/ Onsdag 28.mars 2018 kl. 14-15

Čiskke Iŋggá Ánne muitala iežas girjjis, románas "Ii šat summal", gieskat almmuhuvvon Ubmejes Ruoŧa bealde. Ánne orru Likšus. 
Su preassadieđáhusas mas lea bajilčála: "Duhtadahtti (feelgood) girji dálá áiggi duottarmáilmmis":
-Mun lean váiban hupmat áššiid birra mat dáhpáhuvve árat, ovdal jagi 2000. Mun ipmirdan ahte ovddeš dáhpáhusat váikkuhit min, muhto Sápmi ánssáša ja dárbbaša fuomášumi otná áiggi birra maid”, čilge Ánne.
Su vuosttáš romána, Ii šat summal, lea Læjsa Fjell birra, gii fárre ruovttuguovlluide duottarsuohkanii Vualtjere. Doppe vurdet irgi, vánhemat ja oahpes báikkit. Su ođđa bargu lea teknihkalaš ossodagas ja suohkan lea áiddo šaddan sámi hálddašansuohkanin. Oađđi sámevuohta lea boktojuvvon. Olbmot morihit, identitehtat levvet ja nanosmuvvet. Jahki lea 2011."

Anne Wuolab forteller om sin bok, romanen "Ii šat summal", som nylig ble lansert i Umeå. Sverige. Anne er selv bosatt i Lycksele. 
Fra pressemeldinga med overskrift "Samisk feelgood i fjäll och samtid":
-Jag är trött på att prata om allt som skedde förr, före år 2000. Jag förstår att det påverkar oss men Sápmi förtjänar och behöver uppmärksamhet i och om samtiden,” säger Anne Wuolab.
Hennes debutroman Ii šat summal (på svenska ungefär Inte längre tid för ignorans, skärp dig) handlar om Læjsa Fjell som flyttar till fjällkommunen Vualtjere (Vilhelmina). Där väntar kärestan, föräldrar och kända platser. Hennes nya jobb är på tekniska kontoret i det som just har blivit samisk förvaltningskommun. Det samiska har länge varit sovande men väcks nu. Människor kommer till insikt, identiteter sprides och förstärks. Året är 2011."

Ánne vuovdá iežas girjji Beasis, ja doallá girječájáhusa Bures boahtin deaivvadit girječálliin!

Anne selger sin bok på Beassi, og har en bokutstilling. Velkommen til å møte forfatteren!

Lág./Arr. Beassi Biras, ovttas girječálliin /sammen med forfatteren

Anne Wuolab, Ánddaid Ánne / Čiskke Iŋggá Ánne, tel: +46705979119     e-post: wuolaberg@gmail.com

Facebook-doalut/-arrangement

Anne Wuolab, Čiskke Iŋggá Ánne. Ánne lea leamaš mielde vuođđudeamen čálliid- ja girječálliidsearvvi Bágo čálliid siebrie. Anne var med og startet skribent- og forfattarforeninga Bágo čálliid siebrie. Foto: Peter Steggo

Dáidda- ja govvačájáhus/ Billedkunst

Kunstutstilling av Astrid Johnskareng og Rolf Josefsen
Rolf Josefsen, foto & acryl, landskap/luonddus

Astrid Johnskareng, sandrelieff, sáttorelieff.
Åpning lørdag 10. mars 2018 kl. 17.00!

Åpningstider i påskeuka: 

Kl. 12-18: Man-tirs 26.-27. mars, fre-lør 30.-31.mars og 01.-02.april (1. og 2. påskedag).
NB! Mandag 26. mars kl. 14-18.
Stengt 24.-25.03. og 28.-29.03.
Foto viser billedkunstner/fotograf Rolf Josefsen og billedkunstner, poet og forfatter Astrid Johnskareng. Pressefoto

Arr. Beassi Biras, sammen med kunstnerne.
Beassi Kulturstašuvdna / Kulturstasjon på Facebook her

Facebook-arrangement: her

Epost: beassi123@gmail.com
Kontaktperson: Brita Kåven, tel. 90706276