Velkommen til hjemmesiden vår

Velkommen til hjemmesiden vår

BEASI Juovlamárkka /Julemarked & Kafe

13. desember til 23. desember 2016 kl. 10.00-18:00

Beassi Kulturstašuvdna / Kulturstasjon (ex-Shell)

Facebook - čuovo fal dás / følg oss her

Olgas torgsalg med varer fra Russland: Ull-, glass-, skinn og andre produkter. Om du leter etter julegaver, kom innom!

Også DU kan komme og selge duodji og annet, kontakt oss gjerne!

Kafeen har salg av nye Karasjok årbok 2016 (68 sider) kr 200, og tidl. årbøker 2009-2015 til kjempeførsjulstilbud bare kr 500!

Det er salg av bøker, kort og plakater, Karasjok-kalender 2017, og flotte kunstskjørt. Utstillinger og trivelig samvær med kaffe og vafler.

 

Olga ruošša gávpemárkka: Ullo-, glássa-, náhkke- ja eará buktagat. Jos ozat juovlaskeaŋkkaid, finat dás!

DONge sáhtát boahtit vuovdit dujiid ja eará, gulahala fal minguin!

Káffadagas vuovdit Kárášjoga ođđa jahkegirjji 2016 (68 siidosaš) 200 kruvdnui, ja erenoamáš fálaldat oastit 2009-2015 jahkegirjjiid dušše 500 kruvdnui!

Vuovdit maid eará girjjiid, koarttaid ja plakáhtaid, 2017-Kárášjoga kaleanddara ja čáppa dáiddavuolppuid. Čájáhusat ja guoibmás servvoštallan káfestallamiin ja váffeliiguin.

Gulahallanolmmoš / Kontaktperson: Brita Kåven, tel. 90706276

BURES BOAHTIN! VELKOMMEN!

NuorraBeassi temakveld: Joiken /fáddáeahket: Luohti

Fredag 18. november kl. 19-22.

Tredje kveld for unge i NuorraBeassi-prosjektet i Karasjok.

Tema for fredag er vår lokale kulturarv, nemlig joiken: Hva er joik, hva forteller og uttrykker den? Joiken lever fortsatt både i tradisjonell form og i moderne form, f.eks. i samarbeid med andre sjangre og med instrumenter 

Velkommen til en kveld med pizza og joik!

Oppfordrer unge til å komme og etterhvert lage grupper for det de er interessert i å jobbe med. Det kan holdes kurs og arrangeres reiser.

I startfasen holder vi temakvelder og gratis kafe for å gjøre NuorraBeassi-tilbudet  kjent. 

Hva er NuorraBeassi?

NuorraBeassi-prosjektet er en møte- og kreativ plass for unge mellom 13 og 20 år og har som mål at ungdom selv er med på å utvikle tiltak i kommunen. Ungdom skal bli kjent med sin egen kommune, bl.a. med kunst-, duodji-, design-, teknikk-, data- og andre kreative og kulturmiljøer, som fins i kommunen, men som kanskje ikke har hatt tilbud for unge.

Prosjektet finansiert av Kárášjoga gielda/Karasjok kommune. Kontaktperson for NuorraBeassi er Brita Kåven, tel. 48075 174.

 

Bearjadaga skábmamánu 18. b. ti. 19-22

Goalmmát eahket nuoraide - NuorraBeassi Kárášjogas.

Bearjadat fáddán lea min báikki kulturárbi, namalassii juoigan: Mii lea luohti, maid dat muitala. Luohti ain eallá sihke árbevirolaš hámis ja ođđaáigge hámisge, omd. eará lávlunšáŋŋeriiguin ja instrumenttaiguin ovttas.

Bures boahtin pizza- ja luohteeahkedii!

Hástalat nuoraid boahtit ja dađistaga ráhkadit joavkkuid dan fáttás mas beroštit. Sáhttet kurssaid doallat ja lágidit mátkkiid.

Dál álgguslágidat fáddáeahkediid ja nuvttá kafeá vai nuorat oahpásnuvvet NuorraBeassi- fálaldahkii.

Mii lea NuorraBeassi?

NuorraBeassi-prošeakta lea deaivvadan- ja hutkanbáikin nuoraide gaskal 13 ja 20 jagi, ja ubmilin lea ráhkadit doaibmabijuid Kárášjoga gielddas. Nuorat galget oahpásmuvat iežaset gielddain, ee. daid dáidda-, duodje-, design-, dihtor-, teknihka- ja muđui kreatiivva- ja kulturbirrasiin mat gávdnojit gielddas, muhto main ii dáidde leat leamaš fálaldat nuoraide. 

Kárášjoga gielda lea ruhtadan prošeavtta. NuorraBeasi gulahallanolmmoš lea Brita Kåven, tel. 480 75 174. 

 

Facebook: dás/her

Onsdag kveld var det temakveld med den samiske rap-artisten Ailu Valle fra Aanaar/Inari om samisk som rap-språk. Der deltok ca. 15-16 unge, se foto.

Gaskavahku eahkeda lei fáddáeahket sámi rap-artisttain Ailu Valle, Anáris eret, sámegiela birra rap-giellan. Doppe ledje su. 15-16 nuora, geahča gova.

 

Kárášjoga historjjá nissonolbmot / Kvinner i Karasjoks historie

Bures boahtin 3-tiibmasaš semináražii Beasis !  Maŋŋebárgga 08.11.16 d. 17-20.

Bovdet čoahkkanit háleštit dán fáttás: Oaidnit go nissonolbmuid Kárášjoga historjjás?

Velkommen til 3-timers miniseminar på BEASSI! Tirsdag 08.11.16 kl. 17-20.

Vi inviterer til å samles for snakke om tema: Er kvinner synliggjort i Karasjoks historie?

Leat go nissonolbmo barggut ja servodatrolla oainnusin dahkkon ja árvvus adnon Kárášjoga historjámuitaleames?
Háliidat dus gullat historjjálaš nissonolbmuid birra Kárášjogas.
Geas leat dieđut dihto nissonolbmo birra, omd. iežas sogas, dahje nissonolbmuid diliid birra Kárášjogas oppalaččat, ja áinnas háliida muitalit dan birra ?
Muitalat veháš nissonolbmuid birra maid Kárášjoga jahkegirjjis leat čállán.
Searvva semináražii!

Facebook-doalut /-arrangement

Er kvinners arbeid og samfunnsrolle synliggjort og verdsatt i Karasjoks historiefortellng?
Vi ønsker å høre om historiske kvinner i Kárášjohka.
Hvem har informasjon om en historisk kvinne, kanskje fra egen slekt, eller om kvinners situasjon generelt i Karasjok, og gjerne vil fortelle om dette
Vi forteller litt om kvinner som Karasjok årbok har skrevet om.
Bli med på miniseminar!

Bures boahtin - Velkommen!
Lág / Arr. SVD Musea ja historjásearvi / DSS Museums- og historielag.

Kulturmuittut. Márkan. /Kulturminner. Marked: Brukt & Nytt med KulturCafe

Lørdag 17. september 2016 kl 10-16

Beassi Kárášjohka, Ávjovárgeaidnu 1

 

Inviterer DEG til å delta på marked med salg av brukt og nytt.

Bring dine ting til brukt- og byttemarked. Eller selg egne produkter.

Leie av bord innendørs og utendørs. Utstillinger. KulturCafe.

Kl. 12-14: Markering av Kulturminnedagen 2016

 

Kl. 12-14: Lokal markering av Kulturminnedagen 2016 med tema: "Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet", ved SVD Museums- og historielags årbokredaksjon.

Kl. 10-16: Marked, utstillinger og KulturCafe med salg av kaffe og vafler.

Brukt- og byttemarked og salg av egne produkter både utendørs og innendørs.

Salg av kunstskjørt og kunstplakater som viser samiske kofter fra ulike områder, signert May J. B. Ness.

 

FB-doalut /Arrangement på Facebook 

 

KulturCafe med salg av kaffe og vafler. Utstillinger.

Marked både utendørs og innendørs.

Bring saker og ting du har til overs, og selg til andre - eller bytt med andre.

Istedenfor å kaste - vi slår et slag for gjenbruk! Andre kan ha nytte av det du selv ikke lenger har bruk for.

Du kan leie bord og stol for dine salgsvarer.

Du kan også selge egne produkter og varer - både selvplukkede og selvlagede.

Kunstskjørt, og kunstplakater (Se foto),  til hyggelig sensommerpris. Plakatene viser kofter og luer fra ulike samiske områder. 

Kontaktperson: Brita Kåven, tel. 480 75 174

 

KulturKáfeá mas vuovdit káfe ja váffeliid. Čájáhusat.

Márkan sihke olgun ja sistŧe.

Buvtte dávviriid mat dus leat liiggás, ja vuovdde nuppiide dahje lonut nuppiiguin.

Dan sadjái go bálkestit - de mii ávžžuhat ávkkástallat adnon dávviriin! Earát sáhttet dárbbašit dakkár dávvira maid ieš it šat dárbbaš.

Sáhtát láigohit beavddi ja stuolu iežat gávpegálvvuide.

Sáhtát maiddái iežat buktagiid vuovdit - sihke maid leat čoaggán, dahkan dahje duddjon.

Dáiddavuolpput, ja dáiddaplakáhtat (geahča gova),  govttolaš haddái. Plakáhtain iešguđet sámi guovlluid sámegávttit ja gahpirat.

Gulahallanolmmoš: Brita Kåven, tel. 480 75 174

 

KULTURMUITOBEAIVI / KULTURMINNEDAGEN 2016

Kl.12-14: Kulturmuitobeaivi 2016 čalmmustahttojuvvo fáttáin "Geahča maid máhttit! Gealbu ja máhttu kulturgáhttemis", SVD Musea- ja historjásearvvi jahkegirjedoaimmahusa bokte.

kl. 12-14: Lokal markering av Kulturminnedagen 2016 med tema: "Se hva vi kan! Kompetanse og kunnskap i kulturvernet", ved SVD Museums- og historielags årbokredaksjon.

 

UTSTILLINGER

I anledning kommunens 150 års jubileum:

-Street Art / Šilljodáidda / Kunst i uterommet, både ved Beassi og Bivdu, av elever fra kunstskolen i Karasjok: Laila Labba, Lisa M. Boine, Ina M. Tretnes, Máija R.Anti Rasmus, Ingrid Tjikkom og Else Marie Isaksen.

-Det store tekstilbildet: "Ovddasguvlui/Framover" av May Johanne Bakkland Ness

-Beassi Art Cafe: Utstilling av gamle fotografier fra Karasjok, fra Kristian Nissens privatarkiv, Riksarkivet.

-Maleri av Per Asle Sara.

-Maleri og hornkunst av Valentina Sovkina. 

 

BURES BOAHTIN! VELKOMMEN!

Marked i august/september

Fra onsdag 31. august til søndag 4. september, daglig kl. 10-18.

Åpen kafe lørdag 3. sept. 

Olga bringer igjen varer fra Russland, både ullvarer, krystall,matrosjka-dukker, ulike produkter laget av never, militæreffekter - og mye annet.

May Johanne Bakkland Ness sine kunstskjørt til hyggelig sensommerpris.

I anledning kommunens 150 års jubileum kan du nyte: 
-Det store tekstilbildet utendørs: "Ovddasguvlui/Framover" av May Johanne Bakkland Ness
-Street Art / Šilljodáidda / Kunst i uterommet, både ved Beassi og Bivdu, av elever fra kunstskolen i Karasjok: Laila Labba, Lisa M. Boine, Ina M. Tretnes, Máija R. Anti Rasmus, Ingrid Tjikkom og Else Marie Isaksen. 
-Beassi Art Cafe: Utstilling av gamle fotografier fra Karasjok, fra Kristian Nissens privatarkiv, Riksarkivet. 
-Maleri av Per Asle Sara. 
-Maleri og hornkunst av Valentina Sovkina. 

Kontaktperson: Brita Kåven, tel. 480 75 174

BURES BOAHTIN! VELKOMMEN!

Kafe & Marked & Kunst lørdag 13. august 2016

Kafe & Marked & Kunst, Beassi Kárášjohka (tidl. Shell-stasjonen).

Lørdag 13. august klokken 8:30 til 16:00

Kafe og marked og utstillinger: gatekunst mm.

De som ønsker det kan gjerne komme og selge egne produkter eller ha bruktmarked. Marked og salg både innendørs og utendørs. Sommersalg av kunstskjørt. Påmelding Brita Kåven tlf. 48075174.

 Utstillinger utendørs:

Ved Beassi: Tekstilkunst "Framover" 7 x 3 meter, designet og produsert av May Johanne B. Ness, ide: May J. B. Ness og Gudrun E E Lindi.

Ved Beassi og Bivdu: Gatekunst/Street Art, av Lisa Marie Boine, Ingrid Tjikkom, Ina Tretnes, Else Marie Isaksen, Máija R. Rasmus og Laila Labba, som alle har vært elever ved Kunstskolen i Karasjok.

Om Kunstskolen her 

Kunsten ble lansert under festivalen "GeasseSajit SommerSteder SummerSites" i juli, som en del av kommunens 150 årsjubileum i 2016. Les om festivalen under her på sida. 

Start av sykkelløpet Sávkadasrittet skjer kl. 10 (trimklasse) og kl. 12 (konkurranse) ved Beassi.

 BURES BOAHTIN ! VELKOMMEN !

 Facebook-arrangement her

 

Marked Beassi Kárášjohka to siste dager: 9.-10.juli

Lørdag 9.juli:

Stikk innom kafe Beassi (gml Shell stasjonen).

  • Utstillinger:
   • Street Art av kunstskoleelever i Karasjok
   • Det store tekstilbildet "Ovddasguvlui/ Framover", av May Johanne Bakkland Ness
   • Fotos "Det Karasjok som var".
  • Marked:
  • Fra Murmansk med varer fra Russland; ull, krystall, håndverk gjort av never, dukker, militæreffekter, smykker mm

Kontaktperson: Brita Kåven tel. 480 75 174

Velkommen!  Bures boahtin!
På Facebook her

Bivdu Pub i kveld tirsdag 5. juli! Sang, dikt, musikalske kåserier!

Bures boahtin / Velkommen!
Sang ved vår lokale stjerne Eva J. Iversen.
Musikalske kåserier og spillopper ved de eminente musikk-makkerne Halvdan Nedrejord og Atle Kåven.
Dikt v. en av Karasjoks store samtidslyrikere Inga Ravna Eira.
Og en joik eller flere hører til!
Ordfører Svein A Somby er tilstede som det seg hør og bør "en borgermester" i et jubileumsår.
Alle er velkommen, spesielt de utflytta karasjokingene som lengter hjem! Vi hyller vår kommune ved 150-års jubileet og prøver på scenen å få fram:
Hva er spesielt ved Kárášjohka - på godt og ondt?
Og du får med også dette: Fantastisk Gilidáidda - Bygdekunst - Street Art, som fra og med i går natt (natt til mandag) er å se ved Bivdu og Beassi, laget av kunstskoleelever i Karasjok: Ingrid Tjikkom, Ina Tretnes, Máija Rasmus, Laila Labba, Lisa Marie Boine, Else Marie Isaksen.

GeasseSajit-festivála álgán! / Festivalen Summer Sites/SommerSteder er i gang!

Her er programmet ! Velkommen til GeasseSajit /Summer Sites / SommerSteder-festivalen i Karasjok som starter i dag fredag 1.juli og varer til tirsdag 5. juli!

Dá prográmma! Bures boahtin GeasseSajit festiválii Kárášjohkii mii odne álgá, bearjadaga suoidnemánu 1.b. ja bistá maŋŋebárgga 5. beaivái!

Beassi

Beassi Kulturstasjon, tidligere Shell bensinstasjon i Karasjok sentrum, er et treffsted for ulike aktiviteter og en arena for å utvikle og synliggjøre lokal kunst, kultur, grunder- og kulturnæringsvirksomhet - og slik utvikle lokalt samfunnsliv.

Beassi Kulturstašuvdna, ovddeš Shell bensenstašuvdna Kárášjoga márkanis, lea iešguđet doaluid deaivvadanbáikin ja arenan ovddidit ja oainnusin dahkat báikkálaš dáidaga, kultuvrra, grundár- ja kulturealáhusdoaimmaid - ja dan láhkai ovdánahttit báikkálaš servodateallima.

Beassi Facebook 

Delta på Marked / Bruktmarked 1.-5.7.2016

Marked & Bruktmarked Beassi Karasjok

1. juli – 5. juli kl. 10-18

Beassi Kulturstašuvdna / Kulturstasjon (ex-Shell)

Kontakt oss for å delta med egne varer og produkter.
Brita Kåven tlf. (+47) 480 75 174. brita@intraport.biz
Pris: kr 100 pr dag, inkl. lån av bord/stol og rimeligere dagleie ved flere dager.
 
Gulaskutta minguin vai beasat vuovdit gálvvuid ja buktagiid.
Brita Kåven tlf. (+47) 480 75 174. brita@intraport.biz
Haddi 100 ru beaivái, oktan bevddiin/stuoluin, ja hálbbit beaiveláigu jos máŋga beaivvi.

Du kan komme og selge dine egne produkter.

Du kan også selge pent brukte klær, utstyr, pynt og interiør, møbler og annet som du har til overs. Rydd i skuffer, skap og boder og bidra til gjenbruk i lokalsamfunnet.

Du kan leie torgplass en dag, eller flere dager.

Det blir kafe og marknad 1.-5. juli på Beassi, som en del av festivalen

Kárášjoga GeasseSajit Summer Sites (programmet)

Her på Facebook: Kárášjoga Geassesajit Summer Sites" (Sommersteder i Karasjok).

Se også her

Om festivalen GeasseSajit SummerSites SommerSteder

For første gang!

Festivalen “GeasseSajit SummerSites SommerSteder” 

1.-5. juli 2016          Kárášjohka/ Karasjok

Det inviteres til festivalen “GeasseSajit / Summer Sites / SommerSteder”!  

For første gang vil Karasjok sentrum bli dekorert med “Street Art” –  seks kunstskoleelever har i en uke arbeidet med å lage store bilder med spraymaling. Else Marie Isaksen fra Karasjok er en av disse og har lansert begrepene “Gilidáidda/ Bygdakunst” om Karasjoks Street Art. Bildene vil bli satt opp på Bivdu og Beassi. 

-          Vi vet ikke hvordan det vil se ut, fordi vi gjør det for første gang, men det blir flott og stort! Som arrangørerer gleder vi oss, både Bivdu og Beassi!

Kunstskoleelevene vil enn så lenge være anonyme – til mandag. Kunstverkene er fortsatt “Art in Progress” – Kunst under arbeid,  og vil bli satt opp i løpet av helga. Det samme med tekstilkunst som vil settes opp utenfor Beassi – under overbygget. Der er kunstneren May Johanne B. Ness, som også selger egne kunstskjørt under festivalmarknaden. 

Lansering av kunstverkene og markering av festivalen vil skje mandag 4. juli kl. 14. Vi håper både nåværende og tidligere ordfører vil være tilstede. Både bygdekunsten og tekstilkunsten er Bivdu og Beassis hyllest til kommunens historie og årets jubileum med 150 år som egen kommune. Vi håper tidligere ordfører Anne Toril Balto kan delta, fordi hun er et av motivene i utstillinga og er historisk som Karasjoks første kvinnelige ordfører. Else Marie Isaksens Street Art-motiver er Karasjoks første ordfører Mathis Isaksen og Karasjoks første kvinnelige ordfører. 
 
Festivalen inneholder også fortellinger om Karasjoks historie, møte med forfattere som skriver om Karasjok, det blir kafe, utstillinger og torgmarknad, tur med ordføreren til Sávkadas og gåturer til Oalgevárri for å nyte panoramautsikten over «bygda på elvenesset», samt at det er tilbud om å lære samisk, tre dager på rad! Se programmet vedlagt.
 
- På siste festivaldag, tirsdag 5. juli, blir det treff på Bivdu Kafe & Pub for utflytta karasjokinger som lengter hjem, med sang og musikk ved vår lokale stjerne Eva Jeanette Iversen og og musikalske kåserier og spillopper ved de eminente musikk-makkerne Halvdan Nedrejord og Atle Kåven. Vi satser på å få høre også dikt og joik, samt at ordfører Svein Atle Somby er tilstede som det seg hør og bør en jubielumsårs-ordfører.
 
- Sommerfestivalen arrangeres for første gang og vi håper den kan bli årlig, slik at vi kan vise enda flere sommersteder, -arenaer og -aktiviteter i Karasjok, og få fram Karasjoks rike natur og kultur!
 
Festivalen er et samarbeid mellom Beassi Kulturstasjon og Bivdu Kafe & Pub i forbindelse med Karasjok kommunes 150-årsjubileum. Øvrige samarbeidspartnere er Karasjok kommune, lokale lag og foreninger, samt Kunstskolen i Karasjok og dens elever. Også andre har støttet arrangementet økonomisk og med andre ressurser.
 
Formålet med festivalen “GeasseSajit / Summer Sites / SommerSteder” er
- å få økt oppmerksomhet om lokal historie og kulturarv
- få et samspill mellom lokale kunst- og kulturmiljøer og lokale tradisjoner, og
- bevisstgjøre om Kárášjohka/Karasjok som en ressursrik kommune, både mht. naturens ressurser og ikke minst innbyggernes kunnskap, kompetanse og ressurser.
 
Om ideen bak festivalen:
Før i tida dro folk fra kirkestedet til seters med sine husdyr, og setergrendene er senere blitt hyttegrender. Setergrenda ble kalt "geassesadji" (sommersted). Dette er en viktig del av Karasjoks bosettings- og kulturhistorie og kulturarv. Seterdrift i Karasjok er derfor et av temaene under festivalen.
I dag kan "geassesadji" bety veldig mye annet. Vi ønsker å vise dette på ulike måter for å vekke minner og tanker hos folk og belyse endringer.
Geassesajit presenterer ulike kunstformer, arrangerer vandringer, viser både eldre og nyere sommertradisjoner og vil fokusere på lokalhistorie, og det blir marknad med utstillinger. Det blir også treff med lokale artister og musikalsk kåseri for de utflyttede som lengter hjem!
 
Beassi og Bivdu har mottatt midler fra Karasjok kommune til festivalen. Beassi har i prosjektet «EtnoBeassi» 2014-16 mottatt midler fra Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge og Norsk kulturråd.
Arr. Beassi & Bivdu med samarbeidspartnere, Prosjekt EtnoBeassi. 
E-post: beassi123@gmail.com                                                                                                    Gudrun E E Lindi, tel. +47 959 35 626.
Bivdu Kafe og Pub: Turid Turunen, tel. +47 916 85 041. 
og nettsida www.beassi.org for oppdateringer om programmet.