UTSTILLINGER på BEASSI

Oppfordring til et besøk på BEASSI torsdag 9. april med spennende kunst og fascinerende fotografier fra gamle Kárášjohka!
Åpent også lørdag og søndag.

Velkommen til

- å nyte utstilling av billedkunst, duodji og fotografier i lunsjpausen: Torsdag 9 april kl 11-14. Salg av kaffe og vafler. 
- Utstilling i helga: Lørdag 11. april  kl 13-17 og søndag 12. april kl 13-17.  

Etter Beassifestivalen 30.3.-5.4., tar vi et lite etterspill med å vise utstillingene ennå i noen dager.

Disse utstillingene kan sees: 
1. "Dat Kárášjohka mii lei / Det Karasjok som var". Unike fotos fra Karasjok på 1900-tallet, ca. 1935-1970.  Fotografert av Samemisjonen. Utstillinga består av 30 svart-hvitt fotos og tilhører Kárášjoga gielda / Karasjok kommune. 
Se foto av utstillingen: Brudevielse. Foto: Samemisjonen. 
Se her

2. "I beistets natur / Luonddugáhppálagat". Store malerier av Per Asle Sara. I Beassi bádji, Beassis verksted (Smørehallen).
Smørehallens interiør er for anledninga designet av Elin Kåven. 
-En spesiell opplevelse! Første gang en smørehall brukes til galleri - iallfall i Karasjok!
Se her

3. "Čođđi / Vinterregn" - Torsdag 9. april 2015 er siste sjanse å se utstillerne samlet, salgsutstilling av billedkunst og duodji, ved Ellen Brita Anti (maleri),  Marith H. Asuna Gárgoš-Solbakken (fotografi), Per Asle Sara (ulike teknikker), Astrid Johnskareng (ulike teknikker) og Maria Khalmykova (tradisjonell duodji av sisti-garvet reinskinn). 
Se her

4. "Guovssahas" (Nordlyset)  - tekstilkunst som henger ute, under tidl. Shell-stasjonens overbygg. I tillegg: Deksel over bensinpumpene, av tekstil i oransje, fiolett og rødt. En ide av Gudrun E E Lindi og May Johanne B Ness.  Produsert av disse to og rigget opp vha. lift med Atle Kåven m.fl.

5. Karasjok-kofta
• Utstillingsdukker (voksen), ikledd Karasjok manns- og kvinnekofte (i kafeen). 
• Utstillingsdukker barn, ikledd gutte- og pikekofte med tilbehør ( i Beassi bádji) 
• Påkledere: Ravna Anti Guttorm og Ellen Brita Anti. 
• Utstillingsdukke, ikledd jentekofte med tilbehør, av Berit Alette E. Anti.
• Håndvevde tradisjonelle koftebelter.

 

Informasjon: www.beassi.org      
E-post: 
beassi123@gmail.com 
Arr. EtnoBeassi-prosjektet, Beassi stiftelse med samarbeidspartnere, Gárdin AS.
Finansiering: Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1  Nord-Norge, Norges kulturråd, Sametinget. Det er også søkt midler fra Kárášjoga gielda / Karasjok kommune.

Seminára: Kárášjotgákti – doarvái bivnnut?

Maŋŋeb. njukčamánu 31.b. 2015 di 10-16:  
Seminára: Kárášjotgákti – doarvái bivnnut?
 
Bovdet duojáriid, kulturbargiid ja politihkkáriid doallat sáhkavuoruid - ja oaiviliid lonohallat álbmogiin: Mo gákti ja gáktegeavaheapmi leat rievdan? Goas coggat gávtti? Čuovvut go árbevieruid vai ođđa áiggi sojut dat stivrejit? Guđe láhkai sihke seailluhat ja ođasmahttit kulturárbámet? 
 
Seminára dulkojuvvo sámegielas dárogillii. Káffadat. Bilehttii gullet káffe/teadja ja gáhkut: 40 kr / 5 euro.
 
Prográmma :
09.30-10: Bures boahtin! Dearvvahallan ja káfestallan. Čájáhusaid geahčadeapmi.  
10-10.15:  Rahpan. Seminára jurdda ja áigumuš. 
10.15-10.30:  Sámediggeáirasa sáhkavuorru.  (Ii vel duođaštuvvon – Ikke bekreftet)
10.30-11.15: Gávttiin gárvodit. Ovdalis gárvodanárbevierut Kárášjogas gitta otnážiii. Mo heivvolaččat gárvodit gávttiin guđe oktavuođaide, ja mo dan árvvoštallat.  Áilen Nigá Elle Máret, Elle Marit N. Eira, duodjeoahpaheaddji, Guovdageaidnu  
11.15-11.30: Gažaldagat ja kommentárat
11.30-11.50: Árbevirolaš čuolddadujiid ealáskahttin – gáibida go gákti dan? Manne duddjot ja geasa duddjot?  Duojár ja kursaoahpaheaddji Ann-Solveig Nystad, Kárášjohka.  
11.50-12: Gažaldagat ja kommentárat
12-13: Boradanboddu. Beasi káffadagas. 
13-13.15:  Sámi oaivegávpogis Kárášjogas – oidno go gákti? Gávtti árvu sámi gieldda ovddasteaddjin. Kárášjoga sátnejođiheaddji Anne Toril E Balto.
13.15-13.25: Gažaldagat ja kommentárat
13.25-13.40: Iŋgos Máhte Iŋgá / Inga Ravna Eira. 
13.40-14: Duodjeinstituhta rolla seailluhit báikkálaš gákteárbevieruid.  Duodjeinstituhta jođiheaddji Inga Hermansen Hætta, Guovdageaidnu. Heidi Alette Gaup, Kárášjohka. 
14-14.15: Gažaldagat ja kommentárat
14.15-14.25: Bottoš  
14.25-14.55: InKa duodji 10 jagi čađa.  Govva- ja filbmačájáhus. Inga Porsanger, Kárášjohka. 
14.55-15.10:  Gažaldagat ja kommentárat
15.10-16: Kárášjoga gákteduddjon ja gáktegárvodeapmi dálá áiggis ja boahttevuođas.    Digaštallan.  Seminára loahpaheapmi. 
 
16-19: BEASI Čájáhusat.  Ofelastin d. 16.30-17.
19.30-22: Konsearta: Luohti ja poesiija. Iŋgos Máhte Iŋgá/Inga Ravna Eira, Rávnná Jon Rávdná/Ravna Anti Guttorm, Pieraš Per Ánne Ristin / Biret Ristin Sara.  Láidesteaddji: Biret Elle Láilá/Laila Somby Sandvik.                                                             Eahketdoaluin vuovdit vuola, viinna, mállásiid. Bileahtta: 90 kr / 10 euro.  
 
BeassiFestivála 30.03.-05.04.2015
Gulahallanolmmoš/Vástideaddji: Gudrun E Lindi, tel. (+47) 959 35 626
Lág. EtnoBeassi-prošeakta, Beasi vuođđudus oktan ovttasbargiiguin, Gárdin AS. 
Ruhtadan: Kulturealáhusvuođđudus Seastinbáŋku 1 Davvi-Norga, Norgga kulturráđđi, Sámediggi. 
Beassi Kulturstášuvdna, Ávjovárgeaidnu 1, Kárášjohka
Dieđut: www.beassi.org     E-poasta: beassi123@gmail.com
BEASSI FESTIVÁLA
Beasi kulturstašuvnna (ovddeš Shell-stašuvdna), Ávjovárgaidnu 1, Kárášjohka
 
 

Seminar: Karasjok-kofta – trendy nok?

Tirsdag 31. mars 2015 kl.10-16:  
Seminar: Karasjok-kofta – trendy nok?
 
Vi inviterer duodjiutøvere, kulturarbeidere og politikere til å ha innledninger og til meningsutveksling med publikum: Hvordan er kofta og koftebruken endret? Når ikler vi oss kofta? Følger vi tradisjonene eller det nye trender som råder? Hvordan både bevare og fornye vår kulturarv? 
 
Samisk-norsk simultatolking.    Kafé. Samisk-norsk tolking. Bill. Inkl. kaffe/te og kaker: 40 kr / 5 euro.
 
Program:
09.30-10: Velkommen – morgenkaffe og en titt på utstillingene.     
10-10.15:  Åpning. Seminarets ide og hensikt.  
10.15-10.30:  Sametingsrepresentant har ordet  (Ikke bekreftet)
10.30-11.15: Å ikle seg kofta. Tidligere tradisjoner i Karasjok fram til idag. Hva betyr å være velkledd til ulike anledninger, og hvordan vurderes det å være velkledd. Áilen Nigá Elle Máret, Elle Marit N. Eira, lærer i duodji, Guovdageaidnu 
11.15-11.30: Spørsmål og kommentarer
11.30-11.50: Krever koftebruk at tradisjonell bånd- og belteveving revitaliseres?  Hvorfor være duodjiutøver og for hvem?  Duodjiutøver og kursinstruktør Ann-Solveig Nystad, Kárášjohka.  
11.50-12: Spørsmål og kommentarer
12-13: Lunch. Beassi kafe. 
13-13.15:  Er kofta synlig i Kárášjohka – samenes hovedstad? Koftas status når man representerer en samisk kommune. Ordfører i Kárášjohka, Anne Toril E Balto.
13.15-13.25: Spørsmål og kommentarer
13.25-13.40: Iŋgos Máhte Iŋgá / Inga Ravna Eira. Kulturinnslag. 
13.40-14: Duodjeinstituhttas rolle i å ivareta lokale koftetradisjoner. Duodjeinstituhttas leder Inga Hermansen Hætta, Guovdageaidnu. Heidi Alette Gaup, Kárášjohka. 
14-14.15: Spørsmål og kommentarer
14.15-14.25: Pause
14.25-14.55: InKas duodji gjennom 10 år.  Foto- og filmframvisning. Inga Porsanger, Kárášjohka. 
14.55-15.10:  Spørsmål og kommentarer
15.10-16: Debatt.  Koftesøm og koftebruk i Kárášjohka i dag og i framtida. 
Seminaravslutning.  
 
16-19: BEASSI Utstillinger. Omvisning kl 16.30-17.
 
19.30-22:  Konsert, joik og poesi.  Iŋgos Máhte Iŋgá/Inga Ravna Eira, Rávnná Jon Rávdná/Ravna Anti Guttorm, Pieraš Per Ánne Ristin / Biret Ristin Sara.  Ledet av Biret Elle Láilá/Laila Somby Sandvik. 
Under kveldsarrangementet blir det salg av øl, vin og mat. Billett: 90 kr / 10 euro.  
 
BeassiFestivalen 30.03.-05.04.2015
Beassi Kulturstašuvdna, Ávjovárgeaidnu 1, Kárášjohka
Informasjon: www.beassi.org     E-post: beassi123@gmail.com
Kontaktperson/Ansvarlig: Gudrun E Lindi, tel. +47  959 35 626
Arr. EtnoBeassi-prosjektet, Beassi stiftelse med samarbeidspartnere, Gárdin AS. 
Finansiering: Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1  Nord-Norge, Norges kulturråd, Sametinget.
BEASSIFESTIVAL
På Beassi kulturstasjon (tidl. Shell-stasjon), Ávjovárgaidnu 1

Luohtepoesiijaseminára 01.04.2015

Gaskav. cuoŋománu 1.b. 2015 d. 10-16:  
Luohtepoesiijaseminára
 
Árbevirolaš luđiid dajahusat – maid dat muitalit? Ođđa áigge luohtedajahusat. Kárášjotluođi árvu ovdal, dál ja boahtte áiggis. Čohkket juoigiid, kulturbargiid, dikta- ja girječálliid ja eará berošteaddjiid ságastallat ja digaštallat.
Semináragiella: Sámegiella. Káffadat. Bilehttii gullet káffe/teadja ja gáhkut: 40 kr / 5 Euro.
 
Prográmma
09.30-10: Bures boahtin! Dearvvahallan ja káfestallan. Čájáhusaid geahčadeapmi.  
10-10.15 Rahpan. Seminára jurdda ja áigumuš.
10.15-10.35: Luohti ja poesiija. Iŋgos Máhte Iŋgá / Inga Ravna Eira, Kárášjohka 
10.35-10.45: Gažaldagat ja kommentárat
10.45-11.15: Luđiid dajahusgiella. Dajahallanárbevierut – seilot go? Piera Per Ánne Ristin / Biret Ristin Sara, Kárášjohka.
11.15-11.25: Gažaldagat ja kommentárat
11.25-11.45: Luohti munnje. Luođi bidjat ja dajahusaiguin skelbmošit. Jergul Hánssa Kirstte Máret / Kirsten Marit Olsen, Guovdageaidnu.   
11.45-12:  Gažaldagat ja kommentárat
12-13: Boradanboddu. Beasi káffadagas. 
13-13.30:  Nuorra juoigit.  II vel duođaštuvvon
13.30-14: Go luohti lávkii lávdái. Biret Elle Láila/Laila Somby Sandvik, Kárášjohka.
14-14.10: Gažaldagat ja kommeanttat
14.10-14.20: Boddu
14.20-15.50: Háleštat ja juoiggadat.  Kárášjotluđiid ovdamearkkat ja dovdomearkkat. Juoigit, luođi berošteaddjit ja eará oasseváldit servet háleštit ja juoiggadit. 
15.50-16: Seminára loahpaheapmi
 
 
16-19: BEASI Čájáhusat.  Ofelastin d. 16.30-17.
19.30-22: Vel eanet luohti ja diktemuš! Hástalat juoigiid ja sátnečehpiid lávkestit lávdái.  Láidesteaddji:  Biret Elle Láila.
22-02.30: BEASSI Karaoke! Lávlun ja dánsa. 
Eahketdoaluin vuovdit vuola ja viinna. Bileahtta: 90 kr / 10 euro.  
 
BeassiFestivála 30.03.-05.04.2015
Beassi Kulturstášuvdna, Ávjovárgeaidnu 1, Kárášjohka
Dieđut: www.beassi.org     E-poasta: beassi123@gmail.com
Gulahallanolmmoš/Vástideaddji: Gudrun E Lindi, tel. (+47) 959 35 626
Lág. EtnoBeassi-prošeakta, Beasi vuođđudus oktan ovttasbargiiguin, Gárdin AS. 
Ruhtadan: Kulturealáhusvuođđudus Seastinbáŋku 1 Davvi-Norga, Norgga kulturráđđi, Sámediggi.
BEASSI FESTIVÁLA
Beasis (ovddeš Shell-stašuvdna), Ávjovárgaidnu 1

BeassiFestivála !

Vuosttas geardde BeassiFestivála - bures boahtin! 30.3.-5.4.2015
Beassi (ovddeš Shell), Ávjovárgeaidnu 1, Kárášjohka
 
Facebook-doalut dás
 
Vuossárgga njukčamánu 30.b. 
19-21: BEASI Čájáhusaid rahpan. Luohti. 
Olgun: Guovssahas ja Dološ Mojit. Liidnedáidda. Hutkkus: Gudrun E E Lindi/May Johanne B Ness. 
Beasi bájis: Per Asle Sara. Njuohtamat. 
Beasi káffadagas: Čođđi. Iešguđet dáiddateknihkat ja duodji. Ellen Brita Anti, Gárgoš-Solbakken Photo, Astrid Johnskareng, Maria Khalmykova, Per Asle Sara. 
 
Maŋŋeb. njukčamánu 31.b. 
10-16: BEASI Seminára: Kárášjotgákti – doarvái bivnnut? Goas coggat gávtti? Mo gákteárbevierut leat rievdan? Guđe láhkai seailluhit ja ođasmahttit kulturárbámet? Bovdet duojáriid, kulturbargiid ja politihkkáriid doallat sáhkavuoruid ja oaiviliid lonohallat álbmogiin. 
Káffadat. Sámegiel-dárogiel dulkon. Bilehttii gullet káffe/teadja ja gáhkut: 40 kr / 5 euro.
16-19: BEASI Čájáhusat. Ofelastin d. 16.30-17.
19.30-22: Konsearta: Iŋgos Máhte Iŋgá/Inga Ravna Eira, Rávnná Jon Rávdná/Ravna Anti Guttorm, Pieraš Per Ánne Ristin / Biret Ristin Sara. 
Eahketdoaluin vuovdit vuola, viinna, mállásiid. Bileahtta: 90 kr / 10 euro. 
 
Gaskavahku cuoŋománu 1.b. 
10-16: BEASI Luohtepoesiijaseminára. Árbevirolaš luđiid dajahusat – maid dat muitalit? Ođđa áigge luohtedajahusat. Kárášjotluođi árvu ovdal, dál ja boahtte áiggis. Čohkket juoigiid, kulturbargiid, dikta- ja girječálliid ja eará berošteaddjiid ságastallat ja digaštallat. 
Káffadat. Bilehttii gullet káffe/teadja ja gáhkut: 40 kr / 5 euro. 
16-19: BEASI Čájáhusat. Ofelastin d. 16.30-17.
19.30-22: Vel eanet luohti ja diktemuš. Guoimmuheapmi. 
22-02.30: BEASSI Karaoke. Lávlun ja dánsa. 
Eahketdoaluin vuovdit vuola, viinna, mállásiid. Bileahtta: 90 kr / 10 euro. 
 
Skilleduorastaga cuoŋománu 2.b.
13-17: BEASI Čájáhusat. Káffadat. 
15: Čájáhusrahpan, Kárášjoga gieldda bokte: Sámemišuvnna govat ovdalis áigge Kárášjogas, skeŋkejuvvon gildii Sámeálbmot beaivve 2015. 
 
Guhkesbearjadaga cuoŋománu 3.b.
13-17: BEASI Čájáhusat. Káffadat. 
 
Beassášlávvardaga cuoŋománu 4.b.
13-17: BEASI Čájáhusat. Kkáffadat
 
Vuosttas beassášbeaivi cuoŋománu 5.b. 
13-17: BEASI Čájáhusat. Káffadat.
 
E-poasta: beassi123@gmail.com
Gulahallanolmmoš / Kulturproduseanta: Julius Iŋggá Gudrun Eliissá/Gudrun E E Lindi, tel. +47 959 35 626
Lág. EtnoBeassi-prošeakta, Beasi vuođđudus oktan ovttasbargiiguin, Gárdin AS. 
Ruhtadan: Kulturealáhusvuođđudus Seastinbáŋku 1 Davvi-Norga, Norgga Kulturráđđi.
Ohcan doarjaga Sámedikkis ja Kárášjoga gielddas.

BeassiFestival!

BeassiFestival for første gang - velkommen! 30.3.-5.4.2015. 
Beassi Kulturstasjon (tidl. Shell), Ávjovárgeaidnu 1, Karasjok
 
På Facebook: her
 
 
Mandag 30. mars 
19-21: Åpning av BEASSI utstillinger. Joik. 
Ute: Guovssahas (Nordlyset) og Dološ Mojit. Tekstilkunst. 
Beassi verksted: Per Asle Sara. Malerier. 
Beassi-kafé: Čođđi - Vinterregn. Ulike kunstteknikker og duodji. Ellen Brita Anti, Gárgoš-Solbakken Photo, Astrid Johnskareng, Maria Khalmykova, Per Asle Sara. 
 
Tirsdag 31. mars
10-16: BEASSI Seminar: Karasjok kofta – Trendy nok? Når ikler man seg kofte? Hvordan har koftetradisjonene endret seg? Hvordan bevare og fornye vårt kulturarv? Vi inviterer duodjiutøvere, kulturarbeidere og politikere til å ha innledninger og til meningsutveksling med publikum. 
Kafé. Samisk-norsk tolking. Bill. Inkl. kaffe/te og kaker: 40 kr / 5 euro.
16-19: BEASSI Utstillinger. Omvisning kl 16.30-17.
19.30-22: Kveldsarrangement. Konsert: Iŋgos Máhte Iŋgá/Inga Ravna Eira, Rávnná Jon Rávdná/Ravna Anti Guttorm, Pieraš Per Ánne Ristin / Biret Ristin Sara. 
Under kveldsarr. selges øl, vin og mat. Billett: 90 kr / 10 euro. 
 
Onsdag 1. april 
10-16: BEASSI Joikepoesiseminar. Tekstene i tradisjonelle joiker – hva forteller de? Nyere joiketekster. Karasjokjoikens status før, nå og i framtida. Vi inviterer joikere, kulturarbeidere, poeter og forfattere og andre interesserte til samtale og diskusjon. 
Kafé. Bill. Inkl. kaffe/te og kaker: 40 kr / 5 euro. 
16-19: BEASSI Utstillinger. Omvisning kl 16.30-17.
19.30-22: Kveldsarr. Enda mer joik og diktning. Underholdning.  
22-02.30: BEASSI Karaoke. Sang og dans. 
Under kveldsarr. selges øl, vin og mat. Billett: 90 kr / 10 euro. 
 
Skjærtorsdag 2. april
13-17: BEASSI Utstillinger. Kafe. 
15: Åpning av utstilling, ved Karasjok kommune. Samemisjonens bilder fra Karasjok i gamle dager, gitt som gave til kommunen på Samefolkets dag 2015. 
 
Langfredag 3. april 
13-17: BEASSI Utstillinger. Kafe. 
 
Påskelørdag 4. april 
13-17: BEASSI Utstillinger. Kafe.
 
Første påskedag, søndag 5. april 
13-17: BEASSI Utstillinger. Kafe.
 
E-post: beassi123@gmail.com
Kontaktperson/Kulturprodusent: 
Julius Iŋggá Gudrun Eliissá/Gudrun E E Lindi, tel. +47 959 35 626
Arr. EtnoBeassi-prosjektet, Beassi stiftelse med samarbeidspartnere, Gárdin AS. 
Finansiering: Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Norges kulturråd. 
Søkt midler fra Sametinget og Karasjok kommune.