Karasjok anno 1960

  "Karasjok anno 1960": Påskeresolusjonen 9. april 1960

 

·        Sametingspresident Egil Olli åpner seminaret

·        Prosjekt- og styreleder i SVD Museasearvi, Gudrun E Eriksen Lindi, forteller om   “Karasjok anno 1960”-prosjektet og dets betydning for Karasjok-samfunnet anno 2010

·        Sosialantropolog Ivar Bjørklund, Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø: “Påskeresolusjonen i Karasjok – hva var det egentlig?”

·        Tidl. leder i Samisk utdanningsråd, nå pensjonist Edel Hætta Eriksen, Guovdageaidnu, om det samepolitiske engasjementet i 1960.     

·        Tidl. lærer, nå pensjonist Hans Nergård, Karasjok, beretter om den samepolitiske ståa i Karasjok for 50 år siden. Han var listetopp på Samefolkets Liste da lista ble etablert til kommunevalget i Karasjok i 1963.  

·        Repr. for Karasjok kommune redegjør for utvikling av samisk kultur og språk (ikke bekreftet hvem som deltar)

·        1. amanuensis Johan Klemet Kalstad, Samisk høgskole, Kautokeino, om høgskolens rolle i å utvikle viten og kunnskap om samenes politiske historie

·        Debatt, spørsmål og kommentarer

·        Joik og dikt, 50 år tilbake i tid

 

Fotos av reinkappkjøring på elveisen, på nettopp 9. april 1960 - har ikke vært vist tidligere.

Samisk-norsk simultantolking    

Kafe  / For lagenes bokmarked


 Velkommen !

NB!

De Samiske Samlinger (museet) har en 1950-/60-talls foto- og interiørutstilling,    i anledning prosjektet “Karasjok anno 1960”.  Åpent torsdag 18.11. kl. 09-22. www.rdm.no

 

 


Husk også:
Onsdag 17. november  2010 kl. 19-21, Karasjok Kulturhus -  Beassi Aktivitetshus arrangerer Språkrøktkafe . Velkommen ! 

 


Bakgrunn:
Prosjektet “Karasjok anno 1960” er initiert for å ha en 50 års markering
av politiske stridigheter i Karasjok i forbindelse med Samekomiteen s innstilling som kom i 1959 . Det var stor lokal uenighet om samenes rettigheter og det samiske språkets status og framtid. Folkemøtet 9. april 1960 i Karasjok motsatte seg bl.a. bruk av samisk i skolen og vedtok den såkalte ”Påskeresolusjonen” , som sier: ” .. vi må erkjenne at vi verken kan eller vil stanse utviklingen som i dag t y delig går i retning av stadig mer norsk også i de samiske hjem.”  Les mer http://sapmi.uit.no/

Hvorfor ble det et slikt samepolitisk opprør kun i Karasjok og ikke i eks.vis i Kautokeino, og hvordan påvirket dette Karasjok-samfunnet? 


Arrangør: SVD-Sámiid Vuorka-Dávviriid Museasearvvi / Museumsforeninga for DSS-De Samiske Samlinger / BEASSI
Prosjektet "Karasjok anno 1960" er finansiert av Landslaget for lokalhistorie, Karasjok kommunes kulturmidler 2010, VOFO Finnmark og SVD Museasearvi / Museumsforeninga for SVD/DSS i Karasjok.   

Ny temakveld: ”Karasjok anno 1960”


Tirsdag 9. november 2010,  kl. 18-21, Kulturhuset

 

Krigens sosiale arv - Sosiale og psykiske følger for enkeltpersoner, familier og samfunn på 1950-tallet


Cand.polit./sosionom Øyvind Finnes bok “Krigen som aldri slutter” (2005) forteller om erfaringer og følger av andre verdenskrig i Finnmark, slik personene han har intervjuet opplevde dette. 


Etterkrigstidens fornorskningsprosesser i Karasjok er også tema. 
 


Dine
minner og kunnskaper om gamle Karasjok? Kom gjerne med dine fortellinger eller meninger! 

 

Om du har fotos fra Karasjok på 1950- og 1960-tallet som du låner til oss til en utstilling, ta kontakt!

 

Samtale og kafe.  Velkommen !

 

Arrangør:  Museumsforeninga for DSS-De Samiske Samlinger /BEASSI  Ny temakveld ”Karasjok anno 1960”

TEMA: De ”gode”gamle dager? Helse- og sosialtjenesten i Karasjok på 1950-tallet

Karasjok kulturhus torsdag 21. oktober 2010 kl. 18-21.

LEGG MERKE TIL at vi har endret dag!

Tidligere helsesøster ”søster Kari” - Kari Balto kom til Karasjok for nøyaktig 50 år siden, og hun forteller om hvordan det var å jobbe innen helsetjenesten den gang

Også andre forteller om ulike helse- og sosialtjenester, bl.a. om foreningenes frivillige arbeid.

Fortellinger om “Mamma Karasjok”, om en oppofrende Kirsten Svineng på 1950-tallet. 

Dine minner og kunnskaper om gamle Karasjok? Kom gjerne og fortell eller si din mening!  Om du har bilder fra Karasjok på 1950-tallet, kontakt oss!
 

Åpent for alle. Samtaler og kafe. Salg av Årboka 2009. 

Bli medlem i museumsforeninga - kr 100 pr år, bankkonto 7593.05.03371. 

Arr. Museumsforeninga for DSS-De Samiske Samlinger.

 Åpen kurskveld:

Karasjok anno 1960


Museumsforeninga i Karasjok arr. studiering med åpne foredrag med tema “Karasjok anno 1960”.
Tirsdag 21. september kl. 18-21, Karasjok kulturhus
. Samisk-norsk simultantolking.
Inga Ravna Eira leser fra sin diktsamling ” Eadni ganjaldii mu
f uolppu id ” (2009) .                 

Kari Meløy er hovedinnleder med kåseriet “Et langt liv med samiske spørsmål under huden”, der hun trekker linjene fra Karasjok på 1950- og -60 - tallet fram til i dag. Kari var den første som laga et opplegg for samiskundervisning for norske barn midt på 1970-tallet. Vi setter søkelys på utvikling av samepolitikk, skolepolitikk og samiskopplæring på 1950- og -60-tallet i Karasjok. Andre innslag, debatt og kafe.

Museumsforeninga i Karasjok arr. studiering med åpne foredrag med tema “Karasjok anno 1960”. Annenhver tirsdag kl 18-21. Første gang: 21. september 2010. Vi ønsker å få fram Karasjok-folkets faktakunnskaper, s y nspunkter og hverdagshistorier - og vil derfor at folk bidrar og deler sine kunnskaper. erfaringer og tanker.

Om Kari Meløy:                                                                                                                                    Hun  er snart 70 år og pensjonist. Hun er i dag spesialrådgiver i Finnmark fylkeskommune og forfatter av boka ”Finnmark fylkeskommune 1990-2010”.   Har jobba som lærer i Karasjok og Alta. Utvikla lærebøker for norske som ville lære samisk, arbeidet med kvinnetiltak i fylkeskommunen og saksbehandling. Var informasjonssjef i noen år.  Har vært fylkestingsrepresentant i Finnmark i 12 år. Født i Vadsø, vokst opp i Karasjok og tilbake i Vadsø fra 1987 .

Om studiering ”Karasjok anno 1960”:

St udiering og foredrag med tema er som ser på hvordan Karasjok har endret seg på 50 år: 1960-2010.
Kurset tar opp samfunnsutvikling i Karasjok siden 1960, bl.a. i forhold til samepolitikk, språkundervisning, skole- og helsetilbud, nærings- og velferdsutvikling.

 

Kurskveldene er annenhver tirsdag kl.18-21, første gang 21. september .
D
eretter : 5. oktober, 19. oktober og 02. november. Det er ulike foredragsholdere hver kveld.

 

Seminar i kulturuka
Kurset avsluttes i kulturuka, 16. november 2010 med seminaret ”Karasjok anno 1960”, der både Karasjok kommunens ordfører og Sametingets president inviteres til å delta.

 
60-talls swing-aften?

Hvis ulike lokale miljøer og krefter bidrar, vil det i kulturuka også bli et særskilt kveldsarrangement med dans, underholdning, antrekk og utstilling som viser Karasjok den gang, på 1960-tallet. Tips oss om du kan bidra !  

 

Bakgrunnen for dette prosjektet er todelt:


1.
   
Det er et stort behov for å dokumentere Karasjoks lokalhistorie. Ingen institusjoner og heller ikke kommunen ivaretar dette arbeidet. Museumsforeninga vil invitere bygdas folk til å fortelle om bygdesamfunnet slik de husker den, og slik den har utviklet seg.
Vi ber også om bidrag til Karasjok Årbok, som foreninga har startet å utgi i 2009. 


2.
   
“Karasjok anno 1960” er en 50 år s markering av politiske stridigheter i Karasjok i forbindelse med Samekomiteen s innstilling som kom i 1959 . Det ble stor lokal uenighet i forhold til samenes rettigheter og det samiske språkets status.

Folkemøtet 9. april 1960 i Karasjok
motsatte seg bl.a.bruk av samisk i skolen og vedtok den såkalte ”Påskeresolusjonen” , som sier: 
" .. vi må erkjenne at vi verken kan eller vil stanse utviklingen som i dag t
ydelig går i retning av stadig mer norsk også i de samiske hjem.”
Hvordan har dette samepolitiske opprøret påvirket Karasjok-samfunnet i ettertid? Bl.a. dette vil studieringen se nærmere på.
Karasjok anno 1960


Museumsforeninga for De Samiske Samlinger i Karasjok arr. temakvelder/studiering om tema “Karasjok anno 1960”. 

På andre temakveld, tirsdag 5. oktober, kom det hele 60 personer, og det gleder oss svært. Det inspirerer oss i å streve for at offentlige instanser ser nødvendigheten av å få i stand et seriøst arbeid i å dokumentere Karasjoks historie etter år 1900. 

Vi ønsker å få fram Karasjok-folkets faktakunnskaper, s y nspunkter og hverdagshistorier - og vil derfor at folk bidrar og deler sine kunnskaper. erfaringer og tanker.


Om prosjektet ”Karasjok anno 1960”:

St udiering og foredrag med tema er som ser på hvordan Karasjok har endret seg på 50 år: 1960-2010, som tar opp samfunnsutvikling i Karasjok siden 1960, bl.a. i forhold til gjenreisning, samepolitisk utvikling, språkundervisning, helse- og sosiale tjenester, og hvordan folk levde/lever med krigsminnene.    

Kurskveldene er annenhver tirsdag kl.18-21, første gang 21. september, og så 5. oktober og 19. oktober. Deretter 09. november. Vi inviterer ulike foredragsholdere,og folk får anledning å fortelle. Det er åpent for alle som vil komme. Det lages et prosjekthefte som selges i november.

 

Prosjektet avsluttes i kulturuka, 18. november 2010 med seminaret ”Karasjok anno 1960”, der både Karasjok kommunes ordfører og Sametingets president inviteres til å delta. Prosjektet er finansiert av landslaget for lokalhistorie, Karasjok kommunes kulturmidler 2010 og VOFO Finnmark.  

Prosjektleder Gudrun E E Lindi,
e-post. gudrun.lindi@trollnet.no


Sámiid Vuorká-Dávviriid Museasearvi Kárášjogas / Museumsforeninga for Sámiid Vuorká-Dávvirat-De Samiske Samlinger  i Karasjok    

Stivra jodiheaddji / Styreleder:
Gudrun E Eriksen Lindi                          

Tel 78 46 73 32 / Mobil 959 35 626 /
E-mail:
gudrun.lindi@trollnet.no     

Kulturhuset Karasjok, tirsdag 21.sept. kl 18-21: Kari Meløy skal kåsere over tema “Et langt liv med samiske spørsmål under huden”, om Karasjok-samfunnet på 1950-/60-tallet og fram til i dag. Pressefoto.