Årsmlte 2016

SVD Musea- ja historjásearvi Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 iS VD Musea- ja historjásearvi/DSS-De Samiske Samlingers Museums- og historielag.

Mandag 20. juni 2016 kl. 18

Sted: SVD-Sámiid Vuorká-Dávvirat, Kárášjohka. 

Vanlige årsmøtesaker, og i tillegg disse: 

1. Stiftelsene SVD og RDM-RiddoDuottarMuseat - status i nyorganiseringa og samarbeidet. 

2. Kárášjohka gielda /Karasjok kommune, 150 års jubileum i 2016. Lagets arrangement og ressurser. 

Innkalling til medlemmene er sendt, jf. vedtekter. Annonse i Ságat lørdag 18.6.2016. 

Medlemskap 2016 kr 200 bes betalt til lagets konto nr. 7593 05 03371 innen 10.juni.

Epost: svdmuseasearvi@gmail.com

Vel møtt!