2014 beassážat/påska: Duojit ja dáidda Beasis / Duodji og kunst på BEASSI

Duodji-, kunst- og bokmarked Beassi 15.-19.april 2014 
Møtested fem dager på rad!
Lokale kunstnere og duodjiutøvere. Bokforlag med samisk- og norskpråklige bøker, musikk og spill. 

May Johanne Bakkland Ness sine nye kunstskjørt, Serie Sápmi 2. 

Boklansering langfredag 18.04. kl. 15 v. DAT Forlag: Maret Anne Saras bok "Doaresbealde doali"

Bildene viser: Samisk og nenetsisk duodji fra russisk side selges på Beassi Kárášjohka (tidl. Shell stasjon) i påska.
Åpent 15.-19.04.14 kl. 13-17. Velkommen!

Felles markedsplass for duodji, husflid, kunst og litteratur – velkommen til å nyte dette og en god samtale i et trivelig og kreativt miljø! 
Kafe med galleri og utstillingsplass. Også stor utendørs torgplass. Både for lokale og utenbygds deltagere. Delta en dag kr 100. For fem dager kr 300. Om du vil delta, ring tel. 959 35 626 / 480 75 174. Epost til beassi123@gmail.com

Åpningsarrangement tirsdag 15. april kl. 15, lansering av boka til Káren Ánne Buljo/Hege Jensen: På vei til de åtte årstiders land. Åpent fem dager på rad kl. 13-17. Langfredag kl. 15 tilbyr vi en ny boklansering:   Máret Ánne Saras nye bok "Doaresbealde doali" (DAT Forlag). 

Duodje-, dáidda- ja girjemárkka Beasis 15.-19.04.
Deaivvadanbáikin vihtta beaivve maŋŋálagaid!

Báikkálaš dáiddárat ja duojárat. Girjelágádusat sáme- ja dárogiel girjjiin, musihkain ja spealuiguin. 

May Johanne Bakkland Ness ođđa dáiddafuolpput "Sápmi 2"-ráidu. 

Girjji almmuhat guhkesbearj. 18.04. di. 15 DAT Lágádus bokte: Máret Ánne Sara girji "Doaresbealde doali".

Govain oainnát: Ruošša beal sámiid ja njenecaid duojit vuovdemassii Beasis Kárášjogas (ovddeš Shell-stašuvdna) beassážiin. 
Rabas 15.-19.04.14 di. 13-17. Bures boahtin!

Oktasaš sámi ja eará duodje-, dáidda- ja girjemárkanat – bures boahtin návddašit dan ja hávskes háleštallama guoibmás ja ealaskas birrasis! 
Čájáhuslatnja oktan káffadagain. Buorre sadji olgunge doallat gávppi. Sihke báikkálaš ja eará báikkiid oasseválddiid várás. Beaivái kr 100. Viđa beaivái kr 300. Jos háliidat searvat, riŋges tel. 959 35 626 / 480 75 174. Sleađgapoasta: beassi123@gmail.com

Rahpandoalut maŋŋebárgga 15.04. di. 15: Káren Ánne Buljo/Hege Jensena girji “På vei til de åtte årstiders land”. Márkanat leat vihtta beaivve maŋŋálagaid di. 13-17. Guhkesbearjadaga di. 15 lea fas girjealmmuheapmi: Máret Ánne Saras ođđa girji "Doaresbealde doali" (DAT Lágádus).

Følg med her: 
http://www.beassi.org/
og her: 
https://www.facebook.com/events/525323730920905/

Lág./Arr. Beassi 
Kontaktperson Brita Kåven tel. 480 75 174
Epost: beassi123@gmail.com